Internationale Volle Evangelie Zakenliedengemeenschap
Full Gospel Business Men's Fellowship International

Informatieve website gepubliceerd door Bart De Wolf

De gelukkigste mensen ter wereld

God wil je een nieuw leven geven!

Hallo, als afsluiter wil ik je uitnodigen jezelf te laten veranderen in een van die mensen uit het visioen dat Demos zag. Ook jij kan iemand worden met opgeheven hoofd, vreugdevolle ogen, je handen omhoog als je God aanbidt. Niet langer eenzaam, maar verbonden met andere mensen in onzelfzuchtige liefde. De tentakels van de dood weg en nieuw leven ingeblazen!

Verzoen je alsjeblieft NU met God.

FGBMFI heeft momenteel geen officiële vertegenwoordiging in België.

Klik hier voor de website van FGBMFI International Headquarters

Deze website is gepubliceerd door Bart De Wolf uit liefde voor God en voor het werk van FGBMFI.
Copyright © 2019-2021 Ontwerp door Bart De Wolf. Alle rechten voorbehouden.