FGBMFI België
Internationale Volle Evangelie Zakenliedengemeenschap
Full Gospel Business Men's Fellowship International

De gelukkigste mensen ter wereld

"Vrienden," zei ik, "ik geloof dat God voor een ieder van zijn dienaren een bepaalde gave heeft, een speciale bekwaamheid, om in Zijn Koninkrijk te gebruiken. Als we die gave vinden — en hem gebruiken — zullen we de gelukkigste mensen ter wereld zijn. En als we hem niet vinden, dan kunnen we nog zulke geweldige dingen doen, maar zullen we ons toch diep ongelukkig voelen. -- Demos Shakarian

Welkom

De Internationale Volle Evangelie Zakenliedengemeenschap, in het Engels Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI), is een wereldwijd netwerk van christelijke zakenmannen.

Opgericht in 1952, zijn we aanwezig in meer dan 85 landen - we komen samen in duizenden plaatselijke afdelingen.

De hoofdstrategie van FGBMFI wordt uitgevoerd op het lokale niveau; maar de organizatie is globaal in breedte en bereik.

Ontworpen om ​een basisbeweging te zijn, tracht de structuur van onze organizatie doelbewust de middelen naar het lokale niveau te brengen - door de leden uit te rusten om hun lokale gemeenschap of stad te impakteren.

Nogmaals welkom, en we nodigen je uit nu de geschiedenis en het visioen van onze organizatie te leren kennen.

Full Gospel Business Men's Fellowship International Belgium vzw
Tresoriersstraat 6 8980 Zonnebeke
Ondernemingsnummer 0804.635.883
RPR Gent, afdeling Ieper
www.fgbmfi.be
info@fgbmfi.be
Copyright © 2019-2023
Alle rechten voorbehouden