FGBMFI België
Internationale Volle Evangelie Zakenliedengemeenschap
Full Gospel Business Men's Fellowship International

De gelukkigste mensen ter wereld

"Vrienden," zei ik, "ik geloof dat God voor een ieder van zijn dienaren een bepaalde gave heeft, een speciale bekwaamheid, om in Zijn Koninkrijk te gebruiken. Als we die gave vinden — en hem gebruiken — zullen we de gelukkigste mensen ter wereld zijn. En als we hem niet vinden, dan kunnen we nog zulke geweldige dingen doen, maar zullen we ons toch diep ongelukkig voelen. -- Demos Shakarian

Getuigenissen

Het geheime wapen van onze organizatie is de persoonlijke getuigenis. We vertellen je graag hoe God en Jezus Christus in ons leven zijn gekomen en wat Ze voor ons doen.

Download gratis STEM en VOICE magazines en lees de vele getuigenissen

Image of VOICE Magazines

Een Licenciaat Informatica werd midden in de nacht geroepen door de Heer

Ik ben Bart De Wolf, Belg, geboren in 1966 te Etterbeek.

Mijn vader was leraar Nederlands en mijn moeder was huismoeder. Na mij werden mijn twee zussen geboren.

Twaalf jaar katholieke godsdienstles in de lagere en middelbare school maakten dat ik me afvroeg of God echt bestond. Maar ik kwam toen niet tot geloof.

Na nog vier jaar studie, ditmaal aan de Vrije Universiteit Brussel waar we geen godsdienstlessen meer hadden, dacht ik nog nauwelijks na over religieuze themas.

En ik sprong met beide voeten vooruit het wereldse leven in. Al snel woonde ik samen met een vriendin. Aan het experimenteren met alcohol en pillen. Alle esoterische zaken zoals I Tjing, Feng Shui, enzovoort achterna lopend. Geobsedeerd met het seksuele, kwam ik er uiteindelijk toe prostituees, clubs en massagesalons te bezoeken. Ik bewoog mij aan hoge snelheid verder op de trap van de wereldse ervaringen, maar was me er niet van bewust dat deze trap eigenlijk de dieperik in leidde...

Na een paar jaar beëindigde ik de relatie met de vriendin, en daarna had ik enkele drie-maand-lange relaties. Toen, op een moment van eenzaamheid, wanhoop en droevigheid, zei ik luidop dat ik zo niet meer verder wou, en dat ik nu zou trouwen.

Korte tijd nadien ontmoette ik een jonge vrouw uit El Salvador in een yogales in Brussel. Ze werd zwanger en toen besloten we te trouwen en naar El Salvador te verhuizen. In Juli 1996 verhuisden we naar El Salvador. Op het einde van datzelfde jaar werd onze eerste dochter geboren.

In 1997 werd ik voor het eerst in mijn leven uitgenodigd op een spaanstalig evenement van FGBMFI. Het trok mij zo aan dat ik onmiddellijk lid werd. Maar enkele maanden later kon ik gedurende twee opeenvolgende weken niet naar de wekelijkse bijeenkomst gaan, en daarna was ik het vergeten.

In 1998 herinnerde ik me het, begon opnieuw te gaan en ging naar een opleidingsweekend. Datzelfde jaar begon ik ook naar de kerk te gaan.

Het werd een maandenlange zoektocht en toenadering tot God. Ik ging wekelijks naar de evenementen van Full Gospel en naar de kerk. Ik las thuis in de Bijbel. Ik keek op televisie naar christelijke programmas. Dikwijls was ik opnieuw geknield en herhaalde opnieuw het gebed om mij te verzoenen met God.

In augustus 1998 werd ik op een nacht wakker. Ik ging rechtop zitten in bed. Ik zag een wit, schitterend licht. In het midden daarvan zag ik een arm naar mij toe uitgestoken, en de hand die mij wenkte. Tegelijk hoorde ik een stem binnenshoofds die me zei: "Kom". Het was een bevestiging van mijn maandenlange zoektocht!

Er gebeurden nog veel zaken die me deden groeien in het geloof en me ertoe leidden Psalm 26:1 als mijn levensvers te adopteren : Ik heb ONWANKELBAAR vertrouwen in u, Heer.

Mijn tweede dochter, enige zoon en derde dochter werden ook allemaal in El Salvador geboren.

Gedurende de laatste tien jaar van mijn verblijf in El Salvador was ik actief lid van een spaanstalig FGBMFI chapter in de hoofdstad San Salvador.

In mei 2010 verhuisden mijn gezin en ik terug naar België.

Sinds 2010 ben ik in België terug werkzaam als IT-er, meer bepaald analist-programmeur, werkend met Oracle Databases en ontwikkelingstools.

Klik hier voor meer details van deze getuigenis....

Klik hier om te ontdekken hoe God ook aan jou een nieuw leven kan geven....

Voorzitter : Bart De Wolf
Ondervoorzitter : Félix Nlend Kana
Secretaris : Luk Noyez
Penningmeester : Vincenzo Miceli
Full Gospel Business Men's Fellowship International Belgium vzw
Tresoriersstraat 6 8980 Zonnebeke
Ondernemingsnummer 0804.635.883
RPR Gent, afdeling Ieper
Website : www.fgbmfi.be
E-mail : info@fgbmfi.be
E-mail : fgbmfi.be@gmail.com
Copyright © 2019-2024
Alle rechten voorbehouden
Steun ons. Doe een vrijwillige gift.
Opgelet, uw gift geeft geen recht op een belastingvermindering.
U kan storten op rekening IBAN BE30 0689 5017 1611 met vermelding "gift" + uw naam en emailadres.
QR-code om uw donatie via Paypal te doen U kunt een donatie doen via Paypal.
Druk op de knop of scan de QR-code.