Internationale Volle Evangelie Zakenliedengemeenschap
Full Gospel Business Men's Fellowship International

Informatieve website gepubliceerd door Bart De Wolf

De gelukkigste mensen ter wereld

Getuigenis van Bart De Wolf, Licenciaat Informatica, °1966

INLEIDING

Het Nieuwe Testament verhaalt een zeer speciaal voorval dat gebeurde in het leven van Jezus Christus:

Op een dag kwam Jezus in het land van de Gadarenen en dreef een legioen onreine geesten uit een man. Toen Jezus wegging wou de man hem volgen, maar Jezus weigerde het hem en zei “Ga naar uw huis, naar uw familie, en vertel alles wat de Heer voor u gedaan heeft, hoe goed hij voor u geweest is”. En de man ging weg, en begon bekend te maken wat Jezus voor hem gedaan had; en iedereen stond verbaasd. (Markus 5:1-20)

Vrijdag 23 oktober 1998 was ik in een hotel in San Salvador. Mijn lichaam rolde over het tapijt en schreeuwen kwamen uit mijn mond: een onreine geest ging uit mij weg. Moet ik nu niet alles bekend maken zoals die Gadareense man deed?

GETUIGENIS

Ik ben geboren op 5 oktober 1966 in Etterbeek (België). Tien dagen later ben ik gedoopt volgens het gebruik in de Katholieke kerk. Op advies van de dokter verhuisden mijn ouders met mij van Schaarbeek naar Mechelen.

Toen ik een jaar of zes was kreeg ik al spelend zavel in mijn ogen. De dag nadien zag ik alles dubbel. Later werd ik geopereerd aan éen oog. Maar ik bleef dubbel zien. Ik begon een bril te dragen. Vanaf mijn twaalfde kreeg ik een bril met prismaglazen. Jaren later werd ik afgekeurd voor de verplichte legerdienst omwille van de afwijking in mijn ogen.

Ik ging naar de lagere school op de Battelse Steenweg in Mechelen van 1972 tot 1978. Zonder veel inspanning was ik altijd de eerste of bij de eersten van mijn klas. In het 5de gingen we op zeeklassen en in het 6de op trektocht in de Ardennen.

Van 1978 tot 1984 deed ik Latijn-Wiskunde in het Sint Romboutscollege te Mechelen. Drie jaar later was ik een van de laatsten van de klas. Toen ik mijn eerste slechte overhoring moest laten tekenen door mijn vader pleegde ik bijna zelfmoord. Ik was heel introvert. Dikwijls stond ik alleen op de speelplaats, pratend in mezelf. De klasgenoten leerden me muziekgroepen als ELO, Deep Purple, Pink Floyd enz. kennen. We gingen met de klas naar London en naar Parijs.

Ik deed de eerste en plechtige communie. In de godsdienstlessen op de lagere en middelbare school leerden we over de God van Israel en over Jezus Christus. Ik dacht daar dikwijls over na en stelde me veel vragen: of God echt bestond; of het echt waar was dat hij de aarde had geschapen; of Jezus Christus zoveel jaar terug echt op de aardbodem had gelopen en mirakels deed; of hij aan het kruis gestorven was en daarna verrezen; enzovoort. Maar ik kwam toen niet tot geloof.

In oktober 1984 begon ik Informatica te studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. We hadden daar geen godsdienstlessen. Na een tijd dacht ik niet meer na over God en Jezus. In de eerste universiteitsjaren vreesde ik er bij het naderbij komen van de examenperiodes erg voor dat ik niet zou slagen. Ik was zelfs van plan zelfmoord te plegen als ik er niet door zou zijn. Een vriend des huizes leende ons op een keer het boek “Niet morgen, maar nu” van Wayne Dyer. Na het lezen hiervan nam ik het besluit nooit zelfmoord te plegen. In weekbladen las ik veel over alleen gaan wonen. Ik was van plan dat te doen vanaf het moment dat ik een job zou hebben. In juli 1988 studeerde ik met grote onderscheiding af als Licenciaat Informatica. Maar gedurende jaren had ik nog nachtmerries waarin ik in een grote aula zat om een examen te doen en het niet kon.

Ik begon onmiddellijk te werken. In oktober 1988 huurde ik een kamer. Ik had al gauw een relatie met een jonge studente die een kamer had in hetzelfde huis waar ik huurde. Een jaar later trokken we samen in een oud appartement in Schaarbeek. Begin 1990 kwam ik op iets uit dat mijn hart brak. We bleven bijeen maar met het verloop van de tijd stapelden de gevoelens zich in mij op. In 1994 bracht ik uiteindelijk de moed op die relatie te beëindigen.

Ik bleef alleen wonen op het appartement in Schaarbeek. Na het werk ging ik ’s avonds op café of restaurant of naar de cinema want... alleen is maar alleen. In het weekend ging ik soms naar dancings. Soms reed ik doelloos uren rond met de auto om dan uitgeput terug thuis te komen. Ik dronk bijna elke avond alleen thuis. Ik slikte ook codeïnepillen. Dikwijls nam ik een groot glas sterke drank samen met pillen. Ik was verslaafd aan sex en pornografie. Ik ging naar de hoeren, naar erotische clubs en massagesalons, naar sexcinemas en naar sexshops. Alleen thuis deed ik van alle soorten perversiteiten.

Ik was gefascineerd met al het esoterische. Ik kocht hier veel boeken over. Ik las altijd mijn horoscoop. Ook de chinese horoscoop trok me erg aan. Ik consulteerde regelmatig het chinese orakel I Tjing. Ik probeerde de aanwijzingen van Feng Shui te volgen. Ik deed aan Yoga. Ik kocht een set met flesjes Bach bloesems. Ik las de profetieën van Nostradamus. Hierin stond dat er aan het eind van de twintigste eeuw in het zuiden van Europa tot in het zuiden van België een oorlog zou zijn. Ik geloofde dit en was van plan vóor die tijd naar een andere streek te verhuizen.

Ondanks mijn libertijnse leven was ik niet gelukkkig. Op een dag alleen in het appartement zei ik luidop tegen niemand : “Ik wil al die vuilnis niet meer in mijn leven. Ik wil gelukkig zijn. Nu ga ik trouwen.” Het was eind 1995. Kort nadien ontmoette ik in een yogales een vrouw die afkomstig was uit El Salvador (Centraal Amerika). We begonnen een relatie. In maart 1996 liet ik een tatoeage van een erotische tekening zetten op mijn rechterschouderblad.

Toen in mei ’96 mijn salvadoreense vriendin zwanger bleek beslisten we te trouwen en te verhuizen naar El Salvador. Ik zegde mijn werk op, verkocht de auto en regelde de nodige administratieve zaken. Op 11 juli 1996 namen we het vliegtuig naar El Salvador. Een week nadien trouwden we voor de wet en eind augustus voor de kerk. Ik was een paar maand regelmatig ziek en verloor 10 kilo gewicht. Er waren veel communicatieproblemen in ons huwelijk. Ik werkte nog niet en we begonnen te kampen met geldproblemen. Eind december 1996 werd onze eerste dochter geboren.

Begin 1997 nodigde een kennis me uit op een ontbijt voor zakenlieden. Hij wou me niet vertellen waar het echt over ging. Maar met de financiële problemen die ik had klonk het woordje zakenlieden best interessant. Mijn nieuwsgierigheid won het uiteindelijk van mijn schrik en ik ging. Het bleek een evenement te zijn van de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Dit is de spaanstalige afdeling van de christelijke lekenorganizatie Full Gospel Business Men’s Fellowship International (hieronder FULL GOSPEL genoemd). Deze organizatie is wereldwijd actief via lokale afdelingen die Chapters genoemd worden. Persoonlijke getuigenissen worden gebruikt om de mensen tot Jezus te leiden. Ik hoorde het visioen van de organizatie en een getuigenis. Aan het eind herhaalde ik een gebed om mij met God te verzoenen.

In maart 1997 begon ik in mijn eerste job in El Salvador. In maart 1998 ging ik naar een weekendseminarie van de FULL GOSPEL. Ik werd er geconfronteerd met waarheden zoals: “wees vastberaden en moedig” uit Jozua 1:9. We leerden ook hoe een getuigenis te structureren. Ik kwam herboren uit dit seminarie. In de eropvolgende maanden zocht ik God met heel mijn hart en maakte veranderingen in mjn leven. In evenementen van FULL GOSPEL hoorde ik getuigenissen. In een kerk hoorde ik preken. Ik las in de Bijbel. Ik bad. Ik luisterde op radio en keek op tv naar christelijke programas. Dikwijls herhaalde ik opnieuw het gebed van de berouwvolle zondaar. Op een dag scheurde ik al mijn esoterische boeken en wierp ze weg.

In augustus 1998 manifesteerde de Heer Jezus zich aan mij! Op een avond zat ik voordat ik ging slapen te lezen in de Bijbel. Ineens was het alsof de letters van de tekst bewogen. Ik kon niet meer verder lezen en ging slapen. Middenin diezelfde nacht werd ik uit mijn slaap gewekt. Ik ging rechtop zitten in bed. Ik zag een wit, schitterend licht. In het midden daarvan zag ik een arm naar mij toe uitgestoken, en de hand die mij wenkte. Tegelijk hoorde ik een stem binnenshoofds die me zei: “Kom”. De dag daarop merkte ik dat God mij een permanent aandenken had nagelaten van deze nachtelijke roeping: een kleine blinde vlek onderin mijn rechteroog.

In september werd ons dochtertje ziek. In de tweede week van haar ziekte vastte ik elke dag en riep God aan. Uiteindelijk beloofde ik aan God mijn getuigenis te gaan geven in alle 36 chapters van FULL GOSPEL in El Salvador als Hij haar zou genezen. Ons dochterje genas diezelfde dag. In de laatste 3 maanden van 1998 ging ik op de 36 plaatsen getuigen.

Zondag 18 oktober 1998 werd ik gedoopt door volledige onderdompeling in water. In de kerk hoorde ik zeggen dat gedoopt worden een gebod is. Maar ik was al gedoopt als baby. En nu moest ik opnieuw gedoopt worden? Ik vroeg me af wat ik hiervan moest denken. Tegelijkertijd had ik wel het verlangen mij te laten dopen want een tijd later was er de jaarlijkse conventie van de FULL GOSPEL en ik wilde daar “proper” naartoe gaan. Op een dag zei ik in gebed: “Vader, wilt gij echt dat ik gedoopt word?” Een paar dagen later gleed ik in een toiletgebouw van een busstation in de stad San Miguel uit in een grote plas. Ik lag ineens ruggelings in het vuile water van de overstroomde toiletten. Ik had vroeger tijdens mijn perversiteiten dikwijls heel mijn lichaam bevuild. Ik begreep dat God nu iets gelijkaardig gebruikte om me te doen inzien dat ik maar beter snel kon kiezen voor het propere water van de doop. De volgende dag ging ik naar de kerk en liet me dopen.

Op vrijdag 23 oktober 1998 ging een onreine geest uit mij weg! Vijf dagen na mijn doop was ik op de Nationale Conventie van de FULL GOSPEL in het hotel Camino Real in San Salvador. Aan het eind van het avondevenement werd voor veel mensen gebeden. Ineens kwam een man vanaf de andere kant van de zaal op mij afgelopen. Toen hij vlakbij mij was riep hij “ontvang de zalving van de Heilige Geest”. Hij duwde me met beide handen tegen de borst en ik viel achterover. Ik lag languit op het tapijt en sloot mijn ogen. Een andere man kwam toen voor mij bidden. Ineens begon mijn lichaam over de vloer te rollen en er kwam geschreeuw uit mijn mond. Toen dat ophield herinnerde ik me mijn tatoeage en ik voelde dat ik die moest tonen. Ik deed mijn vest, das en hemd uit, toonde de tatoeage en ging weer liggen. Opnieuw bad de man voor mij. En opnieuw rolde mijn lichaam over de vloer en kwam er geschreeuw uit mijn mond. Tegelijkertijd voelde ik dat een vreemde macht zich doorheen mijn ganse lichaam bewoog. Toen mijn lichaam ophield met rollen en er geen geschreeuw meer was voelde ik die vreemde macht enkel nog in mijn handen. Toen knielde ik en vroeg luidop vergiffenis aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor alles wat ik vroeger gedaan had. Na dat gebed ging die vreemde macht ook uit mijn handen weg. Ik stond op en kleedde me aan. Wat mij toen overkwam begreep ik pas enkele weken later toen ik een fragment uit de Bijbel las over hoe Jezus een onreine geest uitdreef uit een man: "Zwijg", zei Jezus tegen de boze geest. "Ga onmiddellijk uit die man!" De boze geest rukte en trok aan de man, gilde vreselijk en verliet hem. (Markus 1:25-26) Hetzelfde was mij overkomen! Ik was hier sterk van onder de indruk en het boezemde mij een groot ontzag in voor God.

In mei 1999 beëindigde ik een eerste volledige lectuur van de Bijbel. Diezelfde maand werd onze tweede dochter geboren.

Dubbel toeval. Op 11 september 2001 werden in de ochtend de tweelingtorens van het World Trade Center in New York aangevallen. Er was ook een aanval op het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Deze ingrijpende gebeurtenissen hebben een dubbel toeval met mijn getuigenis: in de namiddag van diezelfde dag werd mijn eerste zoon geboren; en mijn toenmalige salvadoreense werkgever Delsur maakte op dat moment deel uit van de bedrijvengroep PPL uit de Amerikaanse staat Pennsylvania waar die dag het vierde vliegtuig neerstortte.

In september 2007 werd ons derde dochtertje geboren.

Op 4 mei 2010 verhuisden we van El Salvador naar België. Precies een jaar later, op 4 mei 2011, had ik onderweg naar mijn werk met de auto een visioen: aan een kruispunt in Mechelen zag ik rechts van de weg ter hoogte van een boom een laaiend vuur.

Sinds 2010 ben ik in België terug werkzaam als IT-er, meer bepaald analist-programmeur, werkend met Oracle Databases en ontwikkelingstools.

BESLUIT

Beste lezer: ik werd opgeleid voor een succesvol leven. Maar ik werd overspoeld en ingepalmd door de aanbiedingen van genot in dit leven. En ik verloor me steeds meer en meer.

Maar Matteus 18:11 zegt: "Want de mensenzoon is komen redden wat verloren was." Jezus kwam tussen in mijn leven. Hij redde me uit mijn verloren toestand en gaf me een nieuw leven.

En hij is bereid voor jou hetzelfde te doen. Laat jij je ook redden?

Verzoen je alsjeblieft NU met God.

God zegene je,

Bart De Wolf
België

FGBMFI heeft momenteel geen officiële vertegenwoordiging in België.

Klik hier voor de website van FGBMFI International Headquarters

Deze website is gepubliceerd door Bart De Wolf uit liefde voor God en voor het werk van FGBMFI.
Copyright © 2019-2021 Ontwerp door Bart De Wolf. Alle rechten voorbehouden.