FGBMFI België
Internationale Volle Evangelie Zakenliedengemeenschap
Full Gospel Business Men's Fellowship International

De gelukkigste mensen ter wereld

"Vrienden," zei ik, "ik geloof dat God voor een ieder van zijn dienaren een bepaalde gave heeft, een speciale bekwaamheid, om in Zijn Koninkrijk te gebruiken. Als we die gave vinden — en hem gebruiken — zullen we de gelukkigste mensen ter wereld zijn. En als we hem niet vinden, dan kunnen we nog zulke geweldige dingen doen, maar zullen we ons toch diep ongelukkig voelen. -- Demos Shakarian

Sluit u aan bij onze bijeenkomsten

Fysieke vergaderingen

Conferentiediner Zaterdag 30 Maart 2024 vanaf 17u00

OPGELET. DE INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGESLOTEN.
HET AANTAL PLAATSEN OP DE LOCATIE IS BEPERKT.
ALS U NIET VOORAF INSCHREEF IS HET NIET MOGELIJK DEEL TE NEMEN.
U KAN NIET ZOMAAR KOMEN EN TER PLAATSE BETALEN.
CONTACTEER ONS OM IN TE SCHRIJVEN OP DE WACHTLIJST VOOR TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN.

Onze spreker : Jean Dehoy
Boekhouder bij de Europese Commissie
Foto van Jean Dehoy

Jean is boekhouder bij de Europese Commissie. Hij heeft een passie voor luisteren-naar-en-bidden-voor-mensen, en de helpende relatie. Getrouwd, een zoon, verdeelt Jean zijn leven tussen zijn gezin in België, zijn werk in Luxemburg en zijn reizen naar Frankrijk.
Vandaag is Jean een gelukkig man.
En toch, wat een moeilijk en ongelukkig verleden heeft hij gekend!
Na een eenzame jeugd stort alles wat zijn leven structureerde in een paar maanden ineen: de dood van zijn zeer naaste grootmoeder, het verlies van zijn baan en de breuk met zijn partner. Mislukking! De wanhoop slaat toe...
Het is dan dat de ontmoeting met een nieuwe vriend, Jezus, de situatie volledig zal veranderen. Jean wordt beetje na beetje overeind geholpen, genezen, hersteld... en zal veel verder worden gebracht dan alles wat hij had kunnen hopen.
En wat als God een vergelijkbaar wederopbouwproject voor jou had? ...

Voorzitter : Bart De Wolf
Ondervoorzitter : Félix Nlend Kana
Secretaris : Luk Noyez
Penningmeester : Vincenzo Miceli
Full Gospel Business Men's Fellowship International Belgium vzw
Tresoriersstraat 6 8980 Zonnebeke
Ondernemingsnummer 0804.635.883
RPR Gent, afdeling Ieper
www.fgbmfi.be
info@fgbmfi.be
Copyright © 2019-2024
Alle rechten voorbehouden
Steun ons. Doe een vrijwillige gift.
Opgelet, uw gift geeft geen recht op een belastingvermindering.
U kan storten op rekening IBAN BE30 0689 5017 1611 met vermelding "gift" + uw naam en emailadres.
QR-code om uw donatie via Paypal te doen U kunt een donatie doen via Paypal.
Druk op de knop of scan de QR-code.