Doel van de Conventie 2016

"Alleen Liefde kan een wonder verrichten!"

Verenigd in Christus! Gedreven door Zijn Liefde om Zijn Koninkrijk te bouwen!

"Het is tijd voor een diepere ontmoeting met God en tijd voor actie!"
"Neem deel aan een opwekking in Zijn Glorie!"
"We willen het Koninkrijk van God vrijzetten, door de kracht van Zijn Liefde!"

 
Beste vrienden,
Mahesh en Bonnie Chavda en Jean-Luc Trachsel hebben dankbaar onze invitatie aanvaard voor de Conventie op 10-11-12 november 2017. Ons lofprijsteam „Rejoice" zal ons helpen om in Zijn Aanwezigheid binnen te gaan.
 
U EN UW GANSE FAMILIE WORDEN VRIENDELIJK UITGENODIGD OM DIT UNIEKE GEBEUREN MEE TE MAKEN.
 
Als u verlangt naar méér van God en droomt van een toenemende openbaring van Zijn Aanwezigheid in uw leven, mis dan deze Conventie niet. De sprekers zullen ons onderwijzen van schriftgedeelte naar schriftgedeelte en u brengen in een diepere relatie met God. U zult er leren hoe u toegang kunt hebben tot de derde hemel, hoe u engelen kunt ervaren en hoe u in een diepere ontmoeting met de Heilige Geest kunt stappen.
Deze Conventie heeft als doel u te onderwijzen, toe te rusten en vrij te zetten in de gebieden van Gods Heerlijkheid zodat u nieuwe openbaringen zult ontvangen en in diepere intimiteit met onze Heer zult leven.
 
We willen tijdens dit weekend als nooit tevoren Gods Aanwezigheid voelen die ons zo veranderen wil. Wij geloven dat u tijdens deze samenkomsten de Heer op een nieuwe persoonlijke manier zult leren kennen. Wij verlangen dat u er overschaduwd zult worden door de Wolk van Zijn Glorie zodat uw geest verfrist zal worden en een unieke vrede en vreugde u zal overvallen.
 
Kom en verwacht grote en machtige dingen terwijl we samen de Koning van de Glorie aanbidden! 
Het is Gods verlangen dat iedere Christen een diepere, buitengewone liefdesrelatie met Hem ervaart. Deze Conventie zal u aansporen niet langer tevreden te zijn met een oppervlakkig, krachteloos Christendom dat veel kennis over God heeft zonder Hem écht te kennen.
God Zelf nodigt u uit! Hij verlangt niet naar kennis, vluchtige woorden, rituelen of theologische taal maar naar uw ware aanbidding in Zijn dichte nabijheid. Hij verlangt ernaar dat u Zijn Hart kent en in een buitengewone, intieme liefdesrelatie met Hem leeft. Als Zijn liefde écht door u heen werkt, moeten omstandigheden (onzekerheden, noden, ziekten) in lijn komen met de beloften uit Zijn Woord. Gods buitengewone Liefde is de énige zekerheid en is een bovennatuurlijke Kracht die ons vrijmaakt van zonde, ziekte, armoede en vrees. Wilt u ook de ware essentie van Gods Glorie ontdekken?
 
De Heilige Geest creëert in de harten van Gods volk een groeiende honger en passie voor Jezus en de Vader zodat we meer zouden wandelen in die Geest en toegang verkrijgen tot de geheime plaats dicht bij Hem. God heeft ons voorbestemd voor een vernieuwd denken en een nieuwe levensstijl. Als wij ons leren overgeven aan Hem alleen, zullen we de voordelen van Gods Glorie zien : bijbelse manifestaties zullen méér en méér ons deel zijn.
 
Deze diepe intimiteit behoort toe aan alle gelovigen die kiezen om Hem persoonlijk na te jagen. Zijn beloften, wonderen en tekenen zullen automatisch volgen. Gods Koninkrijk zal spoedig de aarde binnenvallen te midden van een nieuwe Glorie-generatie.
 
Zijn Kerk (Zijn Bruid) wordt nu gevormd en getraind voor deze eindtijd door het enige Hoofd: Jezus Christus. Jezus zei: "Ik zal Mijn Kerk bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen". Dit zal gebeuren over de grenzen van onze eigen kerk of denominatie. Dit is de eindtijd-kerk die de profeet Joël zag. Het is geen lauwe kerk maar een Glorierijke Kerk, het machtig leger dat dappere daden zal vervullen. Wilt u ook deel uitmaken van Zijn leger dat Hij nu aan het klaarmaken is?
 
Wij geloven dat deze Conventie een grote impact zal hebben op België en Europa. Het zou een plezier en een eer zijn om u daar te mogen ontmoeten.
Plan om te komen en inviteer ook vrienden!
 
De Congreszaal en alle nodige accommodaties bevinden zich in één en hetzelfde gebouw. Maak vandaag nog plannen om met ons te zijn voor dit weekend en bereid u voor om bemoedigd, bekrachtigd, geïnspireerd en verfrist te worden.
 
U kunt zich niet veroorloven dit te missen omdat het UW GEHELE CHRISTEN-ZIJN ZAL VERANDEREN!

 

Copyright: F.G.B.M.F.I. - Belgiƫ
Provided by: EazyStore.eu & Adcrea